HOTĂRÂREA NR. 254 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50877/06.05.2021, formulată de către doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr.271/2020 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia