HOTĂRÂREA NR. 253 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.50874/06.05.2021, formulată de către doamna Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr.271/2020 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia