HOTĂRÂREA NR. 255 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții