HOTĂRÂREA NR. 82 privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexelor nr. 1 și nr 2 a Hotărârii nr. 387/2019 a Consiliului local cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor la Contractul de concesionare a serviciului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia nr. 84.441/2012