HOTĂRÂREA NR. 83 privind modificarea Hotărârii nr. 389/24 noiembrie 2017 a Consiliului local cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”AMENAJARE PISTA DE BICICLETE ȘI REGLEMENTARE CIRCULAȚII PE STRADA VIILOR” ca urmare a actualizării devizului general în prețuri luna februarie 2020