HOTÃRÂREA NR. 526 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 18/281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77149 – C1-U10 Alba Iulia cu nr.topo.2020/15/XII situat în Alba Iulia, str. Bucovinei nr.10, Bl.D2A ,Ap.12, Jud. Alba în favoarea numitei Drâmbărean Ileana