HOTÃRÂREA NR. 525 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 – C1-U17 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/VII situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1 Mai), Bl.16B , Ap.7 respectiv CF.nr.77373 – C1 – U7 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XIX , situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1Mai), Bl.16B, ap.39 Jud. Alba în favoarea numiților Crișan Petru și Crișan Alina Mihaela