HOTĂRÂREA NR. 522 privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile (drum) înscrise în CF nr. 113294 în suprafaţă de 386 mp și CF nr. 113295 în suprafață de 3.072 mp, aferente străzii Retezat aflate în proprietatea numiților Gabor Gheorghe și coproprietarii