HOTĂRÂREA NR. 523 privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 116890 în suprafaţă de 360 mp aferent străzii Spiru Haret și Iris aflat în proprietatea numiților Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura