HOTĂRÂREA NR. 488 privind modificarea anexei Hotărârii nr.56/2021 a Consiliului local cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Horărârea nr.195 /2020 a Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, 2 TRONSOANE(1 tronson de tip B1și un tronson aferent zonei Z3), cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa I , II, III -actualizarea valorii obiectivului de investiții