HOTĂRÂREA NR. 487 privind modificarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, cu modificarile si completarile ulterioare