HOTĂRÂREA NR. 427 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “ CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”