HOTĂRÂREA NR. 426 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 3 – EMIL RACOVIȚĂ, GRIGORE ANTIPA, PETRE ISPIRESCU, DIMITRIE BOLINTINEANU, SIMION MÂNDRESCU, ALEXANDRU ODOBESCU, ARIEȘULUI” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”