HOTĂRÂREA NR. 421 privind asocierea Municipiului Alba Iulia cu Universitatea ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru organizarea evenimentului CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI la Alba Iulia