HOTĂRÂREA NR. 420 privind îndreptarea erorii materiale din denumirea Proiectului „EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” aprobat prin Hotărârea nr. 359/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia