HOTĂRÂREA NR. 347 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi al Serviciului public „Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 ianuarie 2021