HOTĂRÂREA NR. 348 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, a organigramei și statului de funcții al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare a reorganizării, începând cu data de 1 ianuarie 2021