HOTĂRÂREA NR.307 privind aprobarea unor documentații de urbanism