HOTĂRÂREA NR. 306 privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr.4886/176/2020 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia