HOTĂRÂREA NR. 233 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 15/270 mp teren intravilan înscris în CF.nr.73363 – C1-U9 Alba Iulia cu nr.topo. 2308/1/56/XVIII situat în Alba Iulia, str.Arieșului nr.43 , Bl.241, Ap.18, Jud. Alba în favoarea numiților Petridean Ioan și soția Petridean Mariana