HOTĂRÂREA NR. 234 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 13/540 mp teren intravilan înscris în CF.nr.73099 – C1-U24 Alba Iulia cu nr.topo. 3669/3/2/XXI situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor nr.19 , Bl.V7, Ap.21, Jud. Alba în favoarea numiților Lojigan Ioan și soția Lojigan Daniela