HOTĂRÂREA NR. 220 privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public a imobilului (parcare Spitalul Județean) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei