HOTĂRÂREA NR. 219 privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul privat a imobilelor (terenuri) situate în Alba Iulia, Calea Moților, nr. 70 și nr. 70A