HOTĂRÂREA NR. 66 privind însușirea raportului actualizat privind informarea și consultarea publicului și pentru a lua act ca prin art. 5 din Hotărârea nr. 330/2019 a Consiliului local a fost aprobată documentația PUD – ”CONSTRUIRE CENTRU DE ZI SERVICII MEDICALE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. PORUMBELULUI, NR. 2”