HOTĂRÂREA NR. 504 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada ianuarie – martie 2022