HOTĂRÂREA NR. 45 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, localitatea Micești, cartier Micești, Str. Stadionului nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba ”