HOTĂRÂREA NR. 443 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr. 355/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”