HOTĂRÂREA NR. 416 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Alba Iulia zona Ampoi I