HOTĂRÂREA NR. 342 cu privire la nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale d-nului Marcel Jeler – Secretar general al Municipiului Alba Iulia