HOTĂRÂREA NR. 321 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia în vederea susținerii unei dezbateri cultural – istorice despre 1 Decembrie 1918