HOTĂRÂREA NR. 314 privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile – (drumuri) înscrise în CF nr. 84121 în suprafaţă de 239 mp, CF nr. 84512 în suprafață de 120mp, CF nr. 86905 în suprafață de 1293 mp, strada Dumitru Stăniloaie, aflat în proprietatea numiților Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana