HOTĂRÂREA NR. 261 privind APROBAREA planului urbanistic zonal: ”ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE ZONE FUNCȚIONALE (ZONA DE LOCUINȚE L3A ȘI ZONA DA) ÎN ZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII”