HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Construire ansamblu de locuințe sociale, 5 tronsoane- tip B1, B2, B3-cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia”