HOTĂRÂREA NR. 246 privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul public „Administrarea patrimoniului local” și al Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021