HOTĂRÂREA NR. 229 privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 – Partoș