HOTĂRÂREA NR. 217 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2.862/2009 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC FARMA LUX SRL