HOTĂRÂREA NR. 200 privind aprobarea unor măsuri de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia