HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea schimbarii destinației imobilului „Scoala Postliceala Sanitara” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, înscris în CF nr. 85718 Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități medicale