HOTĂRÂREA NR. 151 privind prorogarea termenul de plată prevăzut la art. 23, lit. B din Hotărârea nr. 341/2020 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021