Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local al municipiului Alba Iulia spre adoptare