HOTĂRÂREA NR. 94 privind participarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în calitate de membru 2/Partener 2 la implementarea Proiectului O nouă viață în ” LUMEA NOUĂ” – Alba Iulia, COD MYSMIS 136915, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și înființarea Unității de Management a Proiectului