HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureș și Municipiul Alba Iulia