HOTĂRÂREA NR. 76 privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Biruinței, nr. 56