HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Conformare Colegiu Economic la Standardele Actuale Privind Securitatea la Incendiu – Căminul Ucenicilor și Complex Comercial din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11”