HOTĂRÂREA NR. 530 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Municipiului Alba Iulia – Parc fotovoltaic și Centrale electrice fotovoltaice la nivelul a 5 clădiri publice” și a indicatorilor asociați acestuia, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa prioritată 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale