HOTĂRÂREA NR. 529 privind acordul referitor la înființarea și includerea în organigrama Direcției de Asistență Socială a serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi” Alba Iulia, cât și participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul apelului de proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”, Componenta 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 396 – Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități