HOTĂRÂREA NR. 491 privind aprobarea planului urbanistic zonal ,, ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL NR. 108/2008 SI HCL NR. 148/2020”