HOTĂRÂREA NR. 476 privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Statul de Funcții al Unității Proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură“ cod SMIS 143410