HOTĂRÂREA NR. 472 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 437/25.11.2021 a Consiliului Local cu privire la darea în administrarea Direcției Creșe aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității acesteia