HOTĂRÂREA NR. 469 privind participarea Municipiului Alba Iulia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Alba Iulia”